Environmental Impact of Maritime Transport-POSTER SESSION

[CEST2019_00944] Participatory Street-Level Noise Monitoring in the City of Chios
by Kotrikla A.M., Androutsopoulos A., Aravanis I., Argyraki F., Balothimas C., Biniakou C., Bourazana S., Chouli K., Dervos S., Drosakis I., Galenteridis C. K., Gotsopoulou S., Karaviti M.M., Katsiakou C., Kouchtas I., Koutropoulos I., Maroudas S., Mastrosavvas G., Metaxas Mariatos D., Mylona E., Papadopoulou K., Papageorgiou A., Papazacharia M., Platara M., Rousaki A.A., Spyropoulou A., Stefanoglou S., Tasiou E., Thomaidou M., Tsagdi I., Tsirigoti A., Tsironis D. N., Tsivelekidou Z., Tzivelou P., Vagianos E., Vathis C., Vraka G., Zerva I., Zouganelis S.
Thursday
Poster presentation in Environmental Impact of Maritime Transport-POSTER SESSION